Zásady ochrany osobních údajů

K čemu tento dokument slouží

Rádi bychom Vám v tomto dokumentu přiblížili:

 • Kdo jsme ve vztahu k Vašim osobním údajům
 • Co to ty osobní údaje vlastně jsou
 • Jakým způsobem je získáváme a které to jsou
 • Jakým způsobem je zpracováváme
 • Jak je zabezpečujeme a uchováváme
 • Jaká jsou Vaše práva

Rádi bychom Vás upozornili, že tyto Zásady by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Obchodními podmínkami.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Jsme společnost Friends Included, s.r.o. zaštiťující venkovní dobrodružné hry pod značkou Questie.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 06235212
Jednatelka: Michala Lehotská
Telefon: +420 704 542 859
E-mail: michala.lehotska@questie.cz

NAŠE ÚLOHA
Jsme správcem Vašich osobních údajů.

To znamená, že odpovídáme za Vaše osobní údaje získané s provozováním našich webových stránek a s poskytováním našich služeb a to dle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Co jsou to osobní údaje

DEFINICE
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

LIDSKY ŘEČENO
Jakýkoli údaj, díky kterému můžeme říct, že Vy jste opravdu Vy, je brán jako osobní a tedy spadá pod nařízení GDPR.

Jak a které osobní údaje sbíráme;
Jaký je náš zákonný důvod pro zpracování;
Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

ODKUD VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME
Z Vámi:

 • vyplněného rezervačního nebo objednávkového formuláře a/nebo,
 • zaslaných informací v emailu a/nebo,
 • poskytnutých informací při telefonickém nebo osobním kontaktu

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

 • Identifikační údaje: Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje: Email, telefon

KUPNÍ SMLOUVA
Vaše osobní údaje sbíráme pro účely vyřízení Vaší objednávky a pro zajištění hladkého průběhu našich her, kterých se jako naši zákazníci účastníte. Poskytnutí Vašich osobních údajů je tedy nutným požadavkem pro uzavření a plnění Kupní smlouvy mezi námi a Vámi, což je zákonný důvod pro jejich zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete ve vztahu ke každé takové smlouvě, kterou jste s námi uzavřeli, budeme uchovávat po dobu deseti let, abychom naplnili zákonnou povinnost uchovávání daňových dokladů.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Vaše osobní údaje můžeme sbírat také kvůli možnosti informovat Vás o našich novinkách, slevách, akcích apod. Naším zákonným důvodem pro takové zpracování je v tomto případě Váš přímý souhlas se zpracováním Vašich údajů pro tento konkrétní účel, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Váš souhlas v tomto případě můžeme získat jedině tak, že nám ho výslovně dáte, ať už vyplněním dotazníku nebo odškrtnutím tlačítka, že o naše zprávy opravdu stojíte. Z naší strany nikdy nedochází k automatickému zapsání Vaší emailové adresy do našeho marketingového seznamu, a to ani přesto, že to GDPR za určitých podmínek povoluje. V naší firmě věříme, že reklama by tu měla být především pro dobro zákazníka, nikoli pro naše obohacení, nemá tedy smysl obtěžovat ty z Vás, kteří o další informace nestojí. Také se Vám nikdy nestane, že zahltíme Vaše emailové schránky. Naším cílem je, abyste se na zprávu od nás těšili a věděli, že přináší něco zajímavého, o čem chcete vědět.

Vaše osobní údaje posbírané za účelem marketingové komunikace uchováváme, dokud svůj souhlas nestáhnete. Souhlas zůstává archivovaný v našem systému a o jeho stažení můžete kdykoli zažádat na emailu michala.lehotska@questie.cz.

ANONYMIZACE DAT
Na konci každého období uchovávání údajů budou Vaše údaje buď smazány, nebo anonymizovány, aby mohly být použity pro statistické účely. Z takto upravených dat už Vás nebude možné zpětně identifikovat.

S kým a které osobní údaje sdílíme

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, příspěvková organizace hl. m. Prahy
V hlavní budově Muzea na Florenci začíná naše hra Poklad ztraceného řádu. Pro zajištění chodu hry a naplnění Kupní smlouvy sdílíme se zaměstnanci Muzea, kteří obsluhují Pokladnu, jméno a příjmení kontaktní osoby.

GOOGLE, Inc.
Pro účely uchování a zpracování firemních souborů používáme některé služby od Google, jako například Disk (Drive), Dokumenty (Docs), Formuláře (Forms), nebo další. Vaše údaje mohou proto směrovat do zemí mimo Evropskou unii. Přesnou lokaci datových center Google můžete naleznout zde: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené

Jakožto správce Vašich osobních údajů jsme zavedli technická opatření zabraňující:

 • neoprávněnému přístupu
 • nevhodnému použití nebo zveřejnění
 • neoprávněné úpravě
 • protiprávnímu zničení
 • náhodné ztrátě

Mezi tato opatření spadá například:

 • zálohování
 • antivirová ochrana a firewall
 • šifrování
 • heslování
 • uzamčení

Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé údajů (tedy ti, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely), kteří mají přístup k osobním údajům a jsou zapojeni do jejich zpracovávání, jsou povinni dodržovat důvěrnost osobních údajů všech našich zákazníků.

Jaká jsou Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR
 • Právo na vznesení námitky dle čl. 21 GDPR
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 13 odst. 2 písm. c) GDPR
 • Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu, v tomto případě u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Naše firma nejmenovala žádného pověřence pro ochranu osobních údajů. Kdykoli se na nás budete chtít v souvislosti s Vašimi právy obrátit, kontaktujte prosím:

Jednatelka: Michala Lehotská
Telefon: +420 704 542 859
E-mail: michala.lehotska@questie.cz

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Změny těchto zásad

Jak se jako firma budeme dále vyvíjet, budou se vyvíjet i tyto Zásady. Pokud dojde k jejich aktualizaci, budeme Vás o nové verzi informovat na našich webových stránkách. I přesto Vám doporučujeme, abyste naše Zásady pravidelně kontrolovali a zůstávali tak informováni o tom, jak Vaše osobní údaje užíváme.

Velmi se omlouváme, všechny naše hry jsou momentálně pozastavené a neprobíhají. Děkujeme za pochopení. Skrýt