Glasses
Tea
Pencil
James

Zdravím vás!

Vítejte na stránkách venkovní šifrovací hry Poklad ztraceného řádu. Cože to je? Jak se to hraje? Má to nějaký příběh? To všechno vám na následujících řádcích prozradím. Ale nejprve dovolte, abych se představil.

Jsem James T. Jones. Už dlouhý čas jsem se svou rodinou zabydlený v Praze, pocházím však z Anglie, kde jsem se v hlavním městě v roce 1930 narodil. Moje maminka byla profesorkou angličtiny v Cambridgi a můj otec nadšený vědec působící v Oxfordu.

A čím jsem se živil já? Inu, byl jsem – ale co, stále jsem – dobrodruh.

A rozhodně jsem se nenudil. Tak například na mých zádech jsou dodnes patrné jizvy po dvou šípech, které na mě vystřelila rozzuřená náčelnice kmene Amazonek. Nějak se jí nezamlouvalo, že jsem svou milovanou zachránil před obětováním jejich krvavému bohu války…

Teď už jsem v důchodu a můj život se ustálil. Já bych však svá dobrodružství rád prožil znovu. Rozdhodl jsem se proto využít, že dnešní doba přeje neotřelým formám vyprávění a s pomocí mých blízkých jsem pro vás připravil tuto venkovní hru.

 

O ČEM TO BUDE?

Zavedu vás do míst, kde se odehrával příběh mé první návštěvy Prahy. Aby však dobrodružná atmosféra mého vyprávění byla co nejautentičtější, ukryl jsem indicie k jednotlivým lokalitám do nejrůznějších hádanek, šifer a rébusů.

A právě jejich luštěním budete zjišťovat, kudy Prahou procházet a kde hledat střípky mého příběhu. V cíli se poté osobně setkáte s mým pomocníkem, který vás navede k poslednímu úkolu.

A co se stane, pokud jej úspěšně vyřešíte? Inu, kdo ví? Nemohu vám všecha svá překvapení prozradit hned na začátku.

Tak dost už slov. Zarezervujte si termín hry a nechte se uvést do příběhu o lásce, nebezpečí, ztraceném artefaktu a středověkém řádu Pragatoriánů.

Já si mezitím opráším svůj vypravěčský styl.

Brzy na viděnou!

James

2-6 hráčů

4-5 h

4 km

Za každého počasí

 • James T. Jones
 • Na Poříčí 1554/52
 • Praha 8 – Florenc
 • 180 00

Rezervace

Varianta pro začátečníky

Varianta pro pokročilé

 • jednodušší šifry
 • 1 nápověda bez penalizace
 • zamýšlené tempo hry:
  zpestřená procházka Prahou
 • složitější šifry
 • nápovědy i řešení penalizovány
 • zamýšlené tempo hry:
  závod s časem

A že byste chtěli těžší šifry, ale v klidu se projít? Nebo naopak? Nevadí! Tempo hry si vždy můžete upravit podle nálady :). Teď si jen zvolte, zda chcete šifry těžší a dokázat si, co ve Vás je, nebo byste radši něco jednoduššího.

Vyberte si tedy a pojďte si s námi užít neobyčejný den plný dobrodružství!

Pro zamluvení termínu prosím použijte náš rezervační formulář.

Ceník

2 hráči899 Kč
3–4 hráči1 199 Kč
5–6 hráčů1 499 Kč

Děti do sedmi let (včetně) zdarma – do velikosti týmu tedy nezapočítávat :).

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti: Friends Included, s. r. o.

Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 06235212

Zapsané v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278632

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.questie.cz.

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Friends Included, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, identifikační číslo: 06235212, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278632 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese questie.cz(dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.1.1 Prodávající na své Webové stránce inzeruje služby, které lze zakoupit přes Webové rozhraní obchodu.

1.1.2 Službou se rozumí venkovní (outdoorová) šifrovací hra (dále jen „Služba“).

1.1.3 Výkonem služby se rozumí odehrání hry (dále jen „Výkon služby“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na Služby spadající pod značku Questie.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud se prodávající a kupující nedomluvili jinak.

1.6 Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7 Hráči se rozumí osoby, které se dostaví k Výkonu služby (dále jen „Hráči“).

1.8 Pomocníkem se rozumí osoba zmocněna Prodávajícím pro provázení Kupujícího Službou (dále jen „Pomocník“).

1.9 Prostředníkem se rozumí zaměstnanec na Pokladně Muzea hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy. (dále jen „Prostředník“), který při začátku Výkonu akce nahrazuje přítomnost Prodávajícího a Pomocníka a komunikuje s Hráči v jejich jméně.

 

II.
KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.1.1 V případě výpadku Webového rozhraní obchodu či některé jeho části může Prodávající prezentovat Službu Kupujícímu také elektronickou poštou odeslanou na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen „Informativní e-mail“). Informativní e-mail obsahuje prezentaci Služby a další informace včetně:

2.1.1.1 způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o uplatnění Výkonu služby a

2.1.1.2 informace o dodatečných nákladech spojených s Výkonem služby (jsou-li uplatněny).

2.1.2 Platnost informací v Informativním e-mailu je stejná jako ve Webovém rozhraní obchodu. Kupující, který obdržel Informativní e-mail (z důvodu nedostupnosti Webového rozhraní obchodu či některé jeho části), není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za navrácení služby. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě výpadku Webového rozhraní či některé jeho části může Prodávající poskytnout tyto informace také jejich zasláním elektronickou poštou, přičemž platnost informací zaslaných zmíněným způsobem je stejná jako v pŕípadě jejich umístění ve Webovém rozhraní obchodu.

2.3 Webové rozhraní obchodu může obsahovat také informace o dodatečných nákladech spojených s provozem vybraných služeb. Informace o dodatečných nákladech spojených s provozem vybraných služeb jsou uvedené ve Webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je to u dané služby uvedeno. V případě výpadku Webového rozhraní či některé jeho části může prodávající poskytnout tyto informace také jejich zasláním elektronickou poštou, přičemž platnost informací zaslaných zmíněným způsobem je stejná jako v pŕípadě jejich umístění ve Webovém rozhraní obchodu.

2.4 Objednání Služby:

2.4.1 Kupující vyplní a odešle na Webovém rozhraní obchodu rezervační formulář (dále souhrnně jen jako „Objednávka“), nebo

2.4.2 Kupující zašle e-mail prodávajícímu na adresu rezervace@questie.cz. Aby Objednávka Kupujícího byla akceptována Prodávajícím, musí objednávkový e-mail obsahovat zejména informace o:

2.4.2.1 způsobu úhrady kupní ceny Služby, údaje o termínu uplatnění Výkonu služby, zvolenou obtížnost hry, počet Hráčů, název týmu, kontaktní údaje (jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo kupujícího) a informace o dodatečných nákladech spojených s výkonem služby, jsou-li uplatněny (dále souhrnně jen jako „objednávka“). Tyto údaje prodávající potřebuje pro účely správného fungování a průběhu Služby.

2.4.3 Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

2.5 Úhrada Služby:

2.5.1 V hotovosti na posledním stanovišti před ukončením hry Pomocníkovi, nebo

2.5.2 bankovním převodem na účet: 2301252091/2010, vedeným u Fio Banky, a.s. Poznámka pro příjemce: název týmu.

2.5.2.1 Platba na bankovní účet je možná pouze v případě je-li termín Výkonu služby déle než týden od provedení platby.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení Objednávky od Prodávajícího na adresu elektronické pošty Kupujícího.

2.8 Storno podmínky:

2.8.1 Zrušení potvrzené Objednávky není možné. Napíše-li však Kupující prodávajícímu v dostatečném předstihu před zamýšleným Výkonem služby, mohou se dohodnout na přesunutí Služby na jiný termín. Tuto žádost může Kupující zaslat na emailovou adresu Prodávajícího rezervace@questie.cz.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10 Kupující bere na vědomí, že rezervací termínu Výkonu služby si Kupuje jeden Výkon služby pro daný termín.

 

III.
SPOLUPRÁCE S MUZEEM HL. M. PRAHY

3.1 Od 1.2.2018 do 1.2.2019 je oficiálním partnerem služeb spadajících pod značku Questie od firmy Friends Included, s.r.o. příspěvková organizace hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy (dále jen „Muzeum“).

3.2 Spolupráce s Muzeem zahrnuje při výkonu služby pohyb Hráčů v prostorách Hlavní budovy Muzea. Hráči jsou povinni:

3. 2.1 řídit se při pobytu v Hlavní budově Návštěvním řádem Muzea a pokyny osoby pověřené Muzeem tak, aby na sbírkových předmětech umístěných v Hlavní budově nevznikla škoda;

3.2.2 uhradit odstranění případných škod vzniklých na majetku spravovaném Muzeem jejich zapříčiněním.

 

IV.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

4.2 Prodávající je oprávněn k prodeji Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4 Kupující je povinen před Výkonem služby informovat o těchto Obchodních podmínkách všechny Hráče, kteří se Výkonu služby mají účastnit. Pokud tak neučiní, přebírá na sebe odpovědnost za všechny škody, které během Výkonu služby Hráči způsobí. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobeny Hráči při Výkonu služby.

4.5 Prostředník má právo neumožnit Výkon služby Hráčům, pokud:

4.5.1 se Hráči dostaví k Výkonu služby ovlivněni omamnými látkami;

4.5.2 Prostředník dle vlastního úsudku zhodnotí, že Hráči svým jednáním mohou ohrozit Výkon služby nebo jeho část, nebo způsobit újmu na zdraví, majetku nebo jinou ujmu sobě, jiným účastníkům hry nebo kolemjdoucím;

4.5.3 se Hráči dostaví k výkonu služby s více než 20 minutovým zpožděním.

4.6 V případě, že Prostředník neumožnil Výkon služby Hráčům dle některého z bodů 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 těchto Obchodních podmínek, má se za to, že Kupující Výkonu službu využil.

 

V.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

5.3 Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajů.

5.5 Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Pprodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být za účelem plnění Kupní smlouvy předány třetí osobě.

5.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

5.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.8 V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

5.8.1 Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

5.8.2 požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

5.9 Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

VI.
UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.3 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty rezervace@questie.cz, telefon (+420)704542859.

7.4 Odpovědným vedoucím internetového obchodu Questie je Michala Lehotská.

V Praze dne 1. 2. 2018

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (viz Obchodní podmínky). Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být za účelem plnění kupní smlouvy předány třetí osobě.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Storno podmínky

Zrušení potvrzené objednávky není možné. Napíšete-li nám však v dostatečném předstihu před zamýšleným termínem hry, můžeme se dohodnout na jejím přesunutí. Žádost o nový termín nám zasílejte na emailovou adresu rezervace@questie.cz.

Časté otázky

Jak dlouhá je trasa a kolik času přibližně zabere?
Trasa je asi 4 km dlouhá. Samotná hra trvá v průměru 4 hodiny. Časový limit na jednu hru je 6 hodin.

Jakým terénem nás hra povede?
Trasa je nenáročná, většinou po rovince, vhodná i pro kočárky.

Co když bude pršet?
Hrajeme za každého počasí. V tom největším nečase však vždy najdete místo, kam se schovat.

Je hra vhodná i pro děti a mladistvé?
Hra je zamýšlena především pro dospělé hráče, věříme však, že i Vaše ratolesti mohou být nápomocny a doprovázet Vás na této výpravě. Dobrodruzi ve věku 15 let a starší si hru užijí naplno. Dobrodružčata nad 8 let budou schopni dospělým občas pomoci (nebo naopak). A mladší dobrodrůžátka si užijí procházku na trase s dětskými hřišťátky, kde mohou řádit, zatímco si rodiče budou namáhat šedou kůru mozkovou :). V týmu však vždy musí být alespoň 1 dospělá osoba.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Jaké cookies používáme?
Používáme cookies například pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek nebo pro správnou funkčnost některých jejích částí.
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. V takovém případě ale neručíme za správnou funkčnost.

Zavřít