Nová hra od týmu Questie BÍLÝ HAVRAN - prozkoumejte s Jamesem Pardubice, město perníku a koní
* Tato webová stránka prochází rekonstrukcí. Více informací o naší nové hře naleznete na našem facebooku nebo na rezervace@questie.cz. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás! :) *
Glasses
Tea
Pencil
James

Zdravím vás!

Vítejte na stránkách venkovní šifrovací hry Poklad ztraceného řádu. Cože to je? Jak se to hraje? Má to nějaký příběh? To všechno vám na následujících řádcích prozradím. Ale nejprve dovolte, abych se představil.

Jsem James T. Jones. Už dlouhý čas jsem se svou rodinou zabydlený v Praze, pocházím však z Anglie, kde jsem se v hlavním městě v roce 1930 narodil. Moje maminka byla profesorkou angličtiny v Cambridgi a můj otec nadšený vědec působící v Oxfordu.

A čím jsem se živil já? Inu, byl jsem – ale co, stále jsem – dobrodruh.

A rozhodně jsem se nenudil. Tak například na mých zádech jsou dodnes patrné jizvy po dvou šípech, které na mě vystřelila rozzuřená náčelnice kmene Amazonek. Nějak se jí nezamlouvalo, že jsem svou milovanou zachránil před obětováním jejich krvavému bohu války…

Teď už jsem v důchodu a můj život se ustálil. Já bych však svá dobrodružství rád prožil znovu. Rozdhodl jsem se proto využít, že dnešní doba přeje neotřelým formám vyprávění a s pomocí mých blízkých jsem pro vás připravil tuto venkovní hru.

 

O ČEM TO BUDE?

Zavedu vás do míst, kde se odehrával příběh mé první návštěvy Prahy. Aby však dobrodružná atmosféra mého vyprávění byla co nejautentičtější, ukryl jsem indicie k jednotlivým lokalitám do nejrůznějších hádanek, šifer a rébusů.

A právě jejich luštěním budete zjišťovat, kudy Prahou procházet a kde hledat střípky mého příběhu. V cíli se poté osobně setkáte s mým pomocníkem, který vás navede k poslednímu úkolu.

A co se stane, pokud jej úspěšně vyřešíte? Inu, kdo ví? Nemohu vám všecha svá překvapení prozradit hned na začátku.

Tak dost už slov. Zarezervujte si termín hry a nechte se uvést do příběhu o lásce, nebezpečí, ztraceném artefaktu a středověkém řádu Pragatoriánů.

Já si mezitím opráším svůj vypravěčský styl.

Brzy na viděnou!

James

2-6 hráčů

4-5 h

4 km

Za každého počasí

 • James T. Jones
 • Na Poříčí 1554/52
 • Praha 8 – Florenc
 • 180 00

Rezervace

Varianta pro začátečníky

Varianta pro pokročilé

 • jednodušší šifry
 • 1 nápověda bez penalizace
 • zamýšlené tempo hry:
  zpestřená procházka Prahou
 • složitější šifry
 • nápovědy i řešení penalizovány
 • zamýšlené tempo hry:
  závod s časem

A že byste chtěli těžší šifry, ale v klidu se projít? Nebo naopak? Nevadí! Tempo hry si vždy můžete upravit podle nálady :). Teď si jen zvolte, zda chcete šifry těžší a dokázat si, co ve Vás je, nebo byste radši něco jednoduššího.

Vyberte si tedy a pojďte si s námi užít neobyčejný den plný dobrodružství!

Pro zamluvení termínu prosím použijte náš rezervační formulář.

Ceník

2 hráči899 Kč
3–4 hráči1 199 Kč
5–6 hráčů1 499 Kč

Děti do sedmi let (včetně) zdarma – do velikosti týmu tedy nezapočítávat :).

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti: Friends Included, s. r. o.
Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 06235212
Zapsané v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278632

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.questie.cz.

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Friends Included, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, identifikační číslo: 06235212, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278632 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.questie.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.1.1 Prodávající na své Webové stránce inzeruje služby, které lze zakoupit přes Webové rozhraní obchodu.

1.1.2 Službou se rozumí venkovní (outdoorová) dobrodružná hra (dále jen „Služba“).

1.1.3 Výkonem služby se rozumí odehrání hry (dále jen „Výkon služby“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na Služby spadající pod značku Questie.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud se prodávající a kupující nedomluvili jinak.

1.6 Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7 Hráči se rozumí osoby, které se dostaví k Výkonu služby (dále jen „Hráči“).

1.8 Pomocníkem se rozumí osoba zmocněna Prodávajícím pro provázení Kupujícího Službou (dále jen „Pomocník“).

1.9 Prostředníkem se rozumí zaměstnanec na Pokladně Muzea hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy. (dále jen „Prostředník“), který při začátku Výkonu akce nahrazuje přítomnost Prodávajícího a Pomocníka a komunikuje s Hráči v jejich jméně.

 

II.
KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.1.1 V případě výpadku Webového rozhraní obchodu či některé jeho části může Prodávající prezentovat Službu Kupujícímu také elektronickou poštou odeslanou na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen „Informativní e-mail“). Informativní e-mail obsahuje prezentaci Služby a další informace včetně:

2.1.1.1 způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o uplatnění Výkonu služby a

2.1.1.2 informace o dodatečných nákladech spojených s Výkonem služby (jsou-li uplatněny).

2.1.2 Platnost informací v Informativním e-mailu je stejná jako ve Webovém rozhraní obchodu. Kupující, který obdržel Informativní e-mail (z důvodu nedostupnosti Webového rozhraní obchodu či některé jeho části), není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za navrácení služby. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě výpadku Webového rozhraní či některé jeho části může Prodávající poskytnout tyto informace také jejich zasláním elektronickou poštou, přičemž platnost informací zaslaných zmíněným způsobem je stejná jako v pŕípadě jejich umístění ve Webovém rozhraní obchodu.

2.3 Webové rozhraní obchodu může obsahovat také informace o dodatečných nákladech spojených s provozem vybraných služeb. Informace o dodatečných nákladech spojených s provozem vybraných služeb jsou uvedené ve Webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je to u dané služby uvedeno. V případě výpadku Webového rozhraní či některé jeho části může prodávající poskytnout tyto informace také jejich zasláním elektronickou poštou, přičemž platnost informací zaslaných zmíněným způsobem je stejná jako v pŕípadě jejich umístění ve Webovém rozhraní obchodu.

2.4 Objednání Služby:

2.4.1 Kupující vyplní a odešle na Webovém rozhraní obchodu rezervační formulář (dále souhrnně jen jako „Objednávka“), nebo

2.4.2 Kupující zašle e-mail prodávajícímu na adresu rezervace@questie.cz. Aby Objednávka Kupujícího byla akceptována Prodávajícím, musí objednávkový e-mail obsahovat zejména informace o:

2.4.2.1 způsobu úhrady kupní ceny Služby, údaje o termínu uplatnění Výkonu služby, zvolenou obtížnost hry, počet Hráčů, název týmu, kontaktní údaje (jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo Kupujícího) a informace o dodatečných nákladech spojených s výkonem služby, jsou-li uplatněny (dále souhrnně jen jako „Objednávka“). Tyto údaje prodávající potřebuje pro účely správného fungování a průběhu Služby.

2.4.3 Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

2.5 Úhrada Služby:

2.5.1 V hotovosti na posledním stanovišti před ukončením hry Pomocníkovi, nebo

2.5.2 bankovním převodem na účet: 2301252091/2010, vedeným u Fio Banky, a.s. Poznámka pro příjemce: název týmu.

2.5.2.1 Platba na bankovní účet je možná pouze v případě je-li termín Výkonu služby déle než týden od provedení platby.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení Objednávky od Prodávajícího na adresu elektronické pošty Kupujícího.

2.8 Storno podmínky:

2.8.1 Zrušení potvrzené Objednávky není možné. Napíše-li však Kupující prodávajícímu v dostatečném předstihu před zamýšleným Výkonem služby, mohou se dohodnout na přesunutí Služby na jiný termín. Tuto žádost může Kupující zaslat na emailovou adresu Prodávajícího rezervace@questie.cz.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10 Kupující bere na vědomí, že rezervací termínu Výkonu služby si Kupuje jeden Výkon služby pro daný termín.

 

III.
SPOLUPRÁCE S MUZEEM HL. M. PRAHY

3.1 Od 1.2.2018 do 1.2.2019 je oficiálním partnerem služeb spadajících pod značku Questie od firmy Friends Included, s.r.o. příspěvková organizace hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy (dále jen „Muzeum“).

3.2 Spolupráce s Muzeem zahrnuje při výkonu služby pohyb Hráčů v prostorách Hlavní budovy Muzea. Hráči jsou povinni:

3. 2.1 řídit se při pobytu v Hlavní budově Návštěvním řádem Muzea a pokyny osoby pověřené Muzeem tak, aby na sbírkových předmětech umístěných v Hlavní budově nevznikla škoda;

3.2.2 uhradit odstranění případných škod vzniklých na majetku spravovaném Muzeem jejich zapříčiněním.

 

IV.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

4.2 Prodávající je oprávněn k prodeji Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4 Kupující je povinen před Výkonem služby informovat o těchto Obchodních podmínkách všechny Hráče, kteří se Výkonu služby mají účastnit. Pokud tak neučiní, přebírá na sebe odpovědnost za všechny škody, které během Výkonu služby Hráči způsobí. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobeny Hráči při Výkonu služby.

4.5 Prostředník má právo neumožnit Výkon služby Hráčům, pokud:

4.5.1 se Hráči dostaví k Výkonu služby ovlivněni omamnými látkami;

4.5.2 Prostředník dle vlastního úsudku zhodnotí, že Hráči svým jednáním mohou ohrozit Výkon služby nebo jeho část, nebo způsobit újmu na zdraví, majetku nebo jinou ujmu sobě, jiným účastníkům hry nebo kolemjdoucím;

4.5.3 se Hráči dostaví k výkonu služby s více než 20 minutovým zpožděním.

4.6 V případě, že Prostředník neumožnil Výkon služby Hráčům dle některého z bodů 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 těchto Obchodních podmínek, má se za to, že Kupující Výkonu službu využil.

 

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

5.3 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty rezervace@questie.cz, telefon (+420)704542859.

5.4 Odpovědným vedoucím internetového obchodu Questie je Michala Lehotská.

V Praze dne 24. 5. 2018

Zásady ochrany osobních údajů

K čemu tento dokument slouží

Rádi bychom Vám v tomto dokumentu přiblížili:

 • Kdo jsme ve vztahu k Vašim osobním údajům
 • Co to ty osobní údaje vlastně jsou
 • Jakým způsobem je získáváme a které to jsou
 • Jakým způsobem je zpracováváme
 • Jak je zabezpečujeme a uchováváme
 • Jaká jsou Vaše práva

Rádi bychom Vás upozornili, že tyto Zásady by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Obchodními podmínkami.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Jsme společnost Friends Included, s.r.o. zaštiťující venkovní dobrodružné hry pod značkou Questie.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sídlo:Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:06235212
Jednatelka:Michala Lehotská
Telefon:+420 704 542 859
E-mail:michala.lehotska@questie.cz

NAŠE ÚLOHA
Jsme správcem Vašich osobních údajů.

To znamená, že odpovídáme za Vaše osobní údaje získané s provozováním našich webových stránek a s poskytováním našich služeb a to dle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Co jsou to osobní údaje

DEFINICE
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

LIDSKY ŘEČENO
Jakýkoli údaj, díky kterému můžeme říct, že Vy jste opravdu Vy, je brán jako osobní a tedy spadá pod nařízení GDPR.

Jak a které osobní údaje sbíráme;
Jaký je náš zákonný důvod pro zpracování;
Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

ODKUD VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME
Z Vámi:

 • vyplněného rezervačního nebo objednávkového formuláře a/nebo,
 • zaslaných informací v emailu a/nebo,
 • poskytnutých informací při telefonickém nebo osobním kontaktu

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

 • Identifikační údaje: Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje: Email, telefon

KUPNÍ SMLOUVA
Vaše osobní údaje sbíráme pro účely vyřízení Vaší objednávky a pro zajištění hladkého průběhu našich her, kterých se jako naši zákazníci účastníte. Poskytnutí Vašich osobních údajů je tedy nutným požadavkem pro uzavření a plnění Kupní smlouvy mezi námi a Vámi, což je zákonný důvod pro jejich zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete ve vztahu ke každé takové smlouvě, kterou jste s námi uzavřeli, budeme uchovávat po dobu deseti let, abychom naplnili zákonnou povinnost uchovávání daňových dokladů.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Vaše osobní údaje můžeme sbírat také kvůli možnosti informovat Vás o našich novinkách, slevách, akcích apod. Naším zákonným důvodem pro takové zpracování je v tomto případě Váš přímý souhlas se zpracováním Vašich údajů pro tento konkrétní účel, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Váš souhlas v tomto případě můžeme získat jedině tak, že nám ho výslovně dáte, ať už vyplněním dotazníku nebo odškrtnutím tlačítka, že o naše zprávy opravdu stojíte. Z naší strany nikdy nedochází k automatickému zapsání Vaší emailové adresy do našeho marketingového seznamu, a to ani přesto, že to GDPR za určitých podmínek povoluje. V naší firmě věříme, že reklama by tu měla být především pro dobro zákazníka, nikoli pro naše obohacení, nemá tedy smysl obtěžovat ty z Vás, kteří o další informace nestojí. Také se Vám nikdy nestane, že zahltíme Vaše emailové schránky. Naším cílem je, abyste se na zprávu od nás těšili a věděli, že přináší něco zajímavého, o čem chcete vědět.

Vaše osobní údaje posbírané za účelem marketingové komunikace uchováváme, dokud svůj souhlas nestáhnete. Souhlas zůstává archivovaný v našem systému a o jeho stažení můžete kdykoli zažádat na emailu michala.lehotska@questie.cz.

ANONYMIZACE DAT
Na konci každého období uchovávání údajů budou Vaše údaje buď smazány, nebo anonymizovány, aby mohly být použity pro statistické účely. Z takto upravených dat už Vás nebude možné zpětně identifikovat.

S kým a které osobní údaje sdílíme

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, příspěvková organizace hl. m. Prahy
V hlavní budově Muzea na Florenci začíná naše hra Poklad ztraceného řádu. Pro zajištění chodu hry a naplnění Kupní smlouvy sdílíme se zaměstnanci Muzea, kteří obsluhují Pokladnu, jméno a příjmení kontaktní osoby.

GOOGLE, Inc.
Pro účely uchování a zpracování firemních souborů používáme některé služby od Google, jako například Disk (Drive), Dokumenty (Docs), Formuláře (Forms), nebo další. Vaše údaje mohou proto směrovat do zemí mimo Evropskou unii. Přesnou lokaci datových center Google můžete naleznout zde: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené

Jakožto správce Vašich osobních údajů jsme zavedli technická opatření zabraňující:

 • neoprávněnému přístupu
 • nevhodnému použití nebo zveřejnění
 • neoprávněné úpravě
 • protiprávnímu zničení
 • náhodné ztrátě

Mezi tato opatření spadá například:

 • zálohování
 • antivirová ochrana a firewall
 • šifrování
 • heslování
 • uzamčení

Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé údajů (tedy ti, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely), kteří mají přístup k osobním údajům a jsou zapojeni do jejich zpracovávání, jsou povinni dodržovat důvěrnost osobních údajů všech našich zákazníků.

Jaká jsou Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR
 • Právo na vznesení námitky dle čl. 21 GDPR
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 13 odst. 2 písm. c) GDPR
 • Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu, v tomto případě u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Naše firma nejmenovala žádného pověřence pro ochranu osobních údajů. Kdykoli se na nás budete chtít v souvislosti s Vašimi právy obrátit, kontaktujte prosím:

Jednatelka:Michala Lehotská
Telefon:+420 704 542 859
E-mail:michala.lehotska@questie.cz

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Změny těchto zásad

Jak se jako firma budeme dále vyvíjet, budou se vyvíjet i tyto Zásady. Pokud dojde k jejich aktualizaci, budeme Vás o nové verzi informovat na našich webových stránkách. I přesto Vám doporučujeme, abyste naše Zásady pravidelně kontrolovali a zůstávali tak informováni o tom, jak Vaše osobní údaje užíváme.

Storno podmínky

Zrušení potvrzené objednávky není možné. Napíšete-li nám však v dostatečném předstihu před zamýšleným termínem hry, můžeme se dohodnout na jejím přesunutí. Žádost o nový termín nám zasílejte na emailovou adresu rezervace@questie.cz.

Časté otázky

Jak dlouhá je trasa a kolik času přibližně zabere?
Trasa je asi 4 km dlouhá. Samotná hra trvá v průměru 4 hodiny. Časový limit na jednu hru je 6 hodin.

Jakým terénem nás hra povede?
Trasa je nenáročná, většinou po rovince, vhodná i pro kočárky.

Co když bude pršet?
Hrajeme za každého počasí. V tom největším nečase však vždy najdete místo, kam se schovat.

Je hra vhodná i pro děti a mladistvé?
Hra je zamýšlena především pro dospělé hráče, věříme však, že i Vaše ratolesti mohou být nápomocny a doprovázet Vás na této výpravě. Dobrodruzi ve věku 15 let a starší si hru užijí naplno. Dobrodružčata nad 8 let budou schopni dospělým občas pomoci (nebo naopak). A mladší dobrodrůžátka si užijí procházku na trase s dětskými hřišťátky, kde mohou řádit, zatímco si rodiče budou namáhat šedou kůru mozkovou :). V týmu však vždy musí být alespoň 1 dospělá osoba.